• HAKKIMIZDA
  • YÖNETİM
  • BİRİMLER
  • İLETİŞİM
  • Ara
Ar-Ge

Merkezimiz Tarafından Desteklenen Bazı Projeler

Proje Adı

Proje Türü

Biyo-Sensör Uygulamaları İçin Plazmonik Tabanlı Nanoanten Dizileri Tasarımı

TÜBİTAK

Eşzamanlı İşitsel Ve Görsel Uyaranların Bölünmüş Dikkate Etkisinin Uyarılmış Potansiyeller Üzerinde İşaret İşleme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

TÜBİTAK

Kan Şekeri (Glikoz) ve Dokudaki Fotoakustik Tepki Arasındaki İlişkiye Duyarlı Biyo-Optik Sensör Geliştirilmesi

TÜBİTAK

Motorsuz Seyyar Röntgen Cihazlarının Motorize Edilmesi

TÜBİTAK

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklarda İlaçla Tedavi Sürecinin EEG Analizleri ile Değerlendirilmesi

TÜBİTAK

Fotonik Metamalzemelerin Biyosensör Potansiyelinin Araştırılması

ERÜ BAP

Eylemsizlik Algılayıcıları Kullanarak Düşmelerin Sezimi ve Ayırt Edilmesi

ERÜ BAP

Sulu Çözeltide Glikoz Algılanması için Optik Yöntemlerin Araştırılması

ERÜ BAP

Sporcularda Sempatik Aktivitenin Belirlenmesinde Elektrodermal Aktivitenin Ölçülmesi ve Sinyal İşleme Yöntemleriyle Sinyal Karakteristiklerinin Çıkarılması

ERÜ BAP

Kalp Hızı Değişkenliği Ölçüm Sistemi

ERÜ BAP

Algılayıcı Uygulamaları İçin Fotoakustik Sinyal Parametrelerin Optimizasyonu

ERÜ BAP

Fotoakustik Sinyal Algılanması İçin Fabry-Perot Sensör Geliştirilmesi

ERÜ BAP

Medikal İmplantlarda Kullanılan Malzemelerin Manyetik Rezonans Cihazı Uyumluluğunun ve Güvenilirliğinin Analizi

ERÜ BAP

Göğüs Kompresyon Cihazı

Bil., San. ve Tekn. Bakanlığı - Tekno Girişim S. Desteği

Duman İnhalasyon Hasarı Oluşturulmuş Ratlarda Stromal Vasküler Fraksiyonun İnflamasyon Üzerine Etkileri

Tıpta Uzmanlık Tez Çalışması

Ratlarda Yanık Modelinde Hiperbalik Oksijen ve Balın Etkilerinin Araştırılması

Tıpta Uzmanlık Tez Çalışması

Harici Kontrpulsasyon Tedavisinin Hemodinamik Etkilerinin Araştırılması

Doktora Tezi

Algılayıcı Uygulamaları İçin Fotoakustik Sinyal Parametrelerinin Optimizasyonu

Doktora Tezi

Yapay Pankreas Sisteminin İncelenmesi ve Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Kontrol Tekniklerinin Geliştirilmesi

Doktora Tezi

EEG Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemi

Doktora Tezi

LED Tabanlı Fototerapi Cihazı

Lisans Bitirme Tezi

Kuvözlerde Isı ve Nem Bilgisinin GSM Tabanlı Takip Sistemi Tasarımı

Lisans Bitirme Tezi

Diş Tellerinin Mekanik İncelenmesi

Lisans Bitirme Tezi

Ultrasonik Temizleme Cihazı

Lisans Bitirme Tezi

Batarya Voltajından 250 V DC’ye Çıkan Darbelemeli DC/DC Dönüştürücü

Lisans Bitirme Tezi

Tİ6A14V Alaşımına Uygulanan Kaplamaların (TİN, TİCN, TİAIN) Biyoaktifliğe Etkisi

Lisans Bitirme Tezi

IMU Sensor Tasarımı

Lisans Bitirme Tezi

İşaret Dilini Konuşma Diline Çeviren Eldiven Tasarımı

Lisans Bitirme Tezi

EMG Tabanlı Kas Gelişim Sisteminin Tasarımı

Lisans Bitirme Tezi

Arduino ile Robotik El Tasarımı

Lisans Bitirme Tezi

Adres : Köşk Mahallesi, Dede Efendi Sokağı 38030 Melikgazi / KAYSERİ
Telefon : 0352 437 93 45
Faks : 0352 437 93 45
Öğrenci İşleri : 0352 437 93 45
E-Posta : erkamerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu